Minulla on ollut pari vuotta tavoitteena aloittaa blogin kirjoittaminen, mutta näihin päiviin saakka siihen ei ole ollut riittävää kipinää. Nyt kipinää ei ole tarvinnut etsiä, pikemminkin sammuttaa. Kuten varmaan monella muullakin suhteellisuuden taju on ollut koetuksella katsellessaan, kuunnellessaan ja lukiessaan koronauutisia niin Suomesta kuin varsinkin muualta maailmasta. En ala toistamaan uutisia, sillä niitä on tarjolla ihan riittävästi kaikissa tiedotusvälineissä.

Niinpä tyydyn puntaroimaan asioita Oulun NMKY:n, Ynnin kannalta. Koskettavinta varmaan useimmille on ollut se, että eri tahoilla ja myös meidän toimintamuodoissa alettiin viikosta 11 alkaen laittaa kokoontumisia jäihin ja 16.3. Suomen hallitus julisti maahan poikkeusolot, mm. kokoontumiskiellon yli 10 hlön ryhmille ainakin 13.4. saakka. Tällöin myös Ynnin toiminta pysähtyi kaikilta osin, Raatin nuorisotalokin pantiin kiinni ja välttämättömiä kokouksia alettiin pitää etäkokouksina. Sittemmin uusia ohjeita, määräyksiä, asetuksia ja lakeja on julkaistu lähes päivittäin ja tullaan julkaisemaan pitkin kevättä. Maamme päättäjät ovat olleet ylityöllistettyjä miettiessään kaikkien kannalta mahdollisimman hyviä päätöksiä tavoitteena kaikkien terveys siten, että koronapandemian huippu olisi mahdollisimman matala ja kesto mahdollisimman pitkä. Tavallista enemmän töitä on riittänyt mm. terveydenhuollossa ja viimeksi poliisilla, kun Uudenmaan rajat laitettiin kiinni. Toivottavasti tehdyillä ja myöhemmin tehtävillä toimenpiteillä saavutetaan tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti. Aika näyttää…

Ynniä ja erityisesti jäseniä tilanne koettelee toimintojen pysähtymisen ohella toistaiseksi tiettävästi vain taloudellisesti. Ymmärrettävästi ainakin osa lastensa harrastuksia maksavista vanhemmista peräänkuuluttaa vastinetta toimintamaksuille, sillä on erittäin todennäköistä, että noin puolet kevätkaudelle suunnitelluista toiminnoista jää toteutumatta. Eri osastoissa alettiin tekemään varasuunnitelmia heti viikolla 11, mutta luonnollisesti tilanteiden muuttuessa jopa useammankin kerran viikossa, ei kauaskantoisia suunnitelmia ole ollut mahdollista tehdä. Todennäköisesti pääsiäisen tienoilla ollaan sen verran viisaampia, että kevätkauden osalta voidaan tehdä lopulliset päätökset. Tilanne tullee näkymään myös yhdistyksen taloudessa, sillä osa yhdistyksen vuokralaisista toimii aloilla, joilla koronavirus on vienyt huonoimmillaan kaikki asiakkaat.

Pyydänkin jäseniltä ja huoltajilta kärsivällisyyttä, vaikka toiminnan puute voi turhauttaa ja osalla perheistä voi olla taloudellisesti tiukemmat ajat vasta edessä. Jos toimintoja ei pysty korvaamaan jo suunnitelluilla ja suunniteltavilla toimenpiteillä eikä toimintamaksuja ole mahdollista jättää ”solidaarisesti sisään”, niitä pyritään ainakin osittain hyvittämään myöhemmin tehtävillä päätöksillä. Tässä yhteydessä muistutan, että 13 vuotta sitten aloitteestani perustetusta ”5 leipää, 2 kalaa” –rahastosta http://www.onmky.fi/5-leipaa-2-kalaa-rahasto/ voidaan hakemuksesta myöntää tilapäisluontoisia avustuksia lapsen harrastuksen jatkumisen mahdollistamiseksi.

Mutta ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Nyt perheillä on ehkä ainutlaatuinen mahdollisuus viettää laatuaikaa paljon yhdessä. Haasteensa on varmaan siinäkin, jos ja kun lapset käyvät etäkoulua, molemmat vanhemmat ovat etätöissä ja tilanne normaaliarkeen muuttuu lähes täysin. Ottakaa kuitenkin tilaisuudesta vaarin, ulkoilkaa yksin ja yhdessä niin kauan kuin se on mahdollista -ja pitäkää itsenne terveenä!

 

Taivaallisen Isämme siunausta, tsemppiä ja aurinkoista –joskin koronan varjostamaa- kevättalvea kaikille!

Kari Mettovaara, tj