Oulun NMKY ry hakee ajalle n. 12.10.2020 – n. 20.10.2021 työntekijää monipuolisiin tehtäviin, joihin kuuluu mm. tilojen esittelyä, tilojen käyttäjien opastusta ja neuvontaa, pieniä korjaustöitä, yleisen siisteyden ylläpitoa, lähetin tehtäviä, auton hoitoa/huollattamista ja toimistotöitä. ATK-taidot, asiakaspalvelutaidot sekä monitoimiosaaminen katsotaan eduksi ja B-ajokortti on välttämätön.

Työpaikan rahoittaa STEA Paikka Auki -hankkeesta, joka edellyttää palkattavan olevan joko osatyökykyinen (ilman ikärajausta), työaika sovittavissa, tai työelämän ulkopuolella oleva 18 – 29 -vuotias nuori aikuinen, työaika 37,5 h/vko. Oppisopimuskoulutus voidaan yhdistää palkkaukseen.Paikka auki -tuella ei voi palkata henkilöä, joka on samalla tuella ollut aiemmin palkattuna. Kokoaikaisen työntekijän palkka 1800 €/kk, osa-päiväisellä työajan mukaan.

Osatyökykyinen henkilö: Osatyökykyisyyden lisäksi ei vaadita muita kriteerejä. Ohjelmassa käytetään Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen määritelmää osatyökykyisyydestä: ”Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista – osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä.”

Nuori aikuinen: Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30- vuotias. Palkattavan nuoren tulee olla työelämän ulkopuolella eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija. Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Henna Ervasti p. 040 5350927 henna.ervasti@onmky.fi. Hakemukset 9.9.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: paikka.auki@onmky.fi Hakemukseen tulee liittää CV.