TIETOSUOJAILMOITUS

Oulun NMKY ry:n jäsenten henkilötiedoista

 

REKISTERINPITÄJÄ Oulun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry (y-tunnus: 0195048-9); Raatintie 7, 90100 OULU; p. 08 8155550; toimisto@onmky.fi

YHTEYSHENKILÖ Hilkka Pirneskoski; p. 08-8155550; hilkka.pirneskoski@onmky.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot sekä käsitellä niitä näitä tarkoituksia varten. Jäsentietoja kerätään ja käsitellään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, markkinointia, laskutusta, tilastointia ja toiminnan dokumentointia varten.

Henkilötietoja käsitellään liittymisessä annettavan suostumuksen perusteella. Suostumuksen alaikäisen ja vajaavaltaisen lapsen henkilötietojen käsittelyyn antaa tämän huoltaja. Jäseniä ja heidän huoltajiaan koskevia henkilötietoja saadaan myös jäsenyyden aikana ja rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen, kuten keskusjärjestöjen (Suomen NMKY:n Liitto ry, Suomen Partiolaiset ry, SuLaSol ry, Suomen Koripalloliitto ry jne.) oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jotka perustuvat siihen asialliseen ja merkitykselliseen suhteeseen, kun henkilö tai tämän huollettava on liittynyt Oulun NMKY ry:n jäseneksi.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA Henkilötietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun säilyttämiselle on tarve jäsenyyden hoitamisen kannalta tai niin pitkään kuin lainsäädännössä ko. tarkoitukseen liittyen edellytetään. Tarpeettomat tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. Tietoja voidaan säilyttää kauemmin historiallisia, tilastollisia ja julkaisutarpeita varten.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT Oulun NMKY ry käsittelee jäsenen tai tämän huoltajan antamia tietoja, joita ovat muun muassa yhdistyslain vaatimat henkilötiedot: jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan mm. syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toiminnan aloittamispäivä, jäsentyyppi ja tehtävä organisaatiossa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi tallettaa ja käsitellä toimintaan liittyviä tietoja kuten urheilusaavutuksia, ansiomerkkejä ja koulutuksia.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS Henkilötietoja siirretään seuraaville vastaanottajille:

Accountor Finago Oy/Tikon

Tilitoimisto A.Karppinen Oy

Taikala/MyClub-jäsenrekisteri

Suomen partiolaiset ry/Kuksa-partiorekisteri

SuLaSol ry/iFest-jäsenrekisteri

Nimenhuuto

Suomen Koripalloliitto ry

Suomen Lentopalloliitto ry

Suomen Suunnistusliitto ry

Suomen Urheiluliitto ry/Yleisurheilurekisteri

Suomen Aikuisurheiluliitto ry/SAUL rekisteri

Suomen NMKY:n Liitto ry

Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Tallennettuja tietoja säilytetään pääosin digitaalisesti tallennetussa muodossa. Mikäli henkilötiedoista on tarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia osallistujalistoja, tällaisia kopioita käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen ja kopiot tuhotaan välittömästi, kun niiden säilyttäminen ei ole tarpeen. Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojärjestelmät on teknisesti suojattu. Tietojärjestelmien käyttäminen edellyttää sekä käyttäjätunnusta että salasanaa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus:

– saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin

– tietojen oikaisemiseen

– tietojen poistamiseen

– käsittelyn rajoittamiseen

– vastustaa käsittelyä sekä

– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Jos rekisteröity epäilee, ettei henkilötietoja käsitellä lainmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle. Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.