REKISTERISELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 § tarkoittama rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Oulun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry (Oulun NMKY ry), yhdistysrekisterinumero 6071

Puheenjohtaja Markku Lukkari, puheenjohtaja@onmky.fi

Toiminnanjohtaja Kari Mettovaara, Raatintie 7, 90100 OULU p. 040-5156615, kari.mettovaara@onmky.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Taloussihteeri Hilkka Pirneskoski, Raatintie 7, 90100 OULU, p. 08-8155550, hilkka.pirneskoski@onmky.fi

3. REKISTERIN NIMI

Oulun NMKY ry:n jäsenrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Oulun NMKY ry ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä.

Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen jäsenpostin, laskutuksen ja jäsenlehden osoiterekisterinä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää:

  • Jäsenen yhteystiedot (vähintään henkilön nimi ja postiosoite)
  • Jäsenen syntymäaika
  • Jäsentyyppi: varsinainen jäsen, nuoriso- tai ainaisjäsen
  • Osasto (esim. partiolainen)
  • Tehtävä (esim. Urheilijoiden johtokunnan jäsen)
  • Projekti (esim. SM-kilpailujen organisaatio)
  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot merkitään jäsenen oman ilmoituksen ja julkisten tietolähteiden (esim. puhelinluettelo) mukaan.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, esim. suoramarkkinointitarkoituksiin, ilman jäsenen lupaa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 8.1. Manuaalinen aineisto

Yhdistyksen palkatut työntekijät keräävät manuaalista aineistoa ja tallentavat tiedot jäsenrekisteriin sekä ilmoittavat muutoksista rekisterin ylläpitäjälle.

 8.2. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisterin tiedot kerätään tietokantaan, johon pääsevät ainoastaan palkatut työntekijät. Jäsenen voi poistaa vain rekisterin ylläpitäjä (taloussihteeri).

  1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin.
Tietojen tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti palkatulle työntekijälle.

  1. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle.
Virheelliset tiedot korjataan välittömästi.

POHJOISMAINEN LEIRI 2017 ISLANNISSA

NMKY:n Pohjoismainen leiri 12-17v nuorille (ja ohjaajakoulutus 17-18 vuotiaille) järjestetään 12-18.7.2017 Islannissa. Tavoitteena on saada Suomesta 50 osallistujaa tälle hienolle leirille satujen saarella. Leirimaksu on max 500 €, johon on mahdollisuus saada Ynniltä...

ONMKY 120 vuotta

Ynnin 120-vuotistaivalta juhlittiin 23.-24.4.2016. Valokuvia päiväjuhlasta löytyy Oulun NMKY:n Facebook-sivulta.