Oulun NMKY ry on osa kansainvälistä 130 maassa toimivaa nuorisojärjestöä. Se on tehnyt paikallisesti nuorisotyötä liikunnan, musiikin ja partion parissa jo yli 120 vuotta. Jäseniä yhdistyksessä on noin tuhat.

Nykyisen toiminnanjohtajamme jäädessä loppuvuodesta eläkkeelle haemme palvelukseemme innostavaa ja innovatiivista

TOIMINNANJOHTAJAA

Toiminnanjohtajan tehtäväkenttä

Toiminnanjohtajalla on operatiivinen kokonaisvastuu yhdistyksen toiminnasta ja kehittämisestä yhdistyksen sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten ja hallituksen tekemien strategisten linjausten ja päätösten mukaisesti. Tämä edellyttää kykyä tavoitteelliseen ja innovatiiviseen toimintaan sekä halua sitoutua yhdistyksen arvoihin http://www.onmky.fi/ynni2020/

Toiminnanjohtaja on asemansa vuoksi yhdistyksen näkyvä edustaja sekä ympäröivän yhteiskunnan että jäsenistön suuntaan ja toimii yhdistyksen brändin rakentajana. Kansainvälinen NMKY-liike, Suomen muut NMKY-yhdistykset sekä paikalliset eri toimintojen sidosryhmät muodostavat laajan yhteistoimintakentän, jonka hallinta edellyttää hyvää yhteistyö- ja kommunikointikykyä.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat liikunta, musiikki ja partio, joista vastaavat yhdistyksen osastot, sekä STEA:n rahoittamat erityishankkeet. Toiminnanjohtaja tukee osastoja toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Jatkuvuuden edellytyksenä on eri toimintamuotojen nykyaikaisuus, houkuttelevuus, jatkuva kehittäminen ja niistä aktiivinen tiedottaminen.

Toiminnanjohtaja hallinnoi käytössä olevia toimitiloja Raatin nuorisotaloa ja Rokuan leirikeskusta sekä kiinteistö- ja rahastosijoituksia. Hän vastaa myös yhdistyksen varainhankinnasta hallituksen linjausten mukaisesti mm. hakemalla erilaisia avustuksia.

Toiminnanjohtaja toimii yhdistyksen kokousten ja hallituksen sihteerinä sekä huolehtii asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Hän valmistelee toimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa näiden toteutumista. Apuna talous- ja hallintotehtävien hoidossa on taloussihteeri. Taloushallinnon prosessi on tarkoitus uudistaa ja automatisoida toiminnanjohtajan johdolla niin, että taloussihteerin työajasta vapautuu merkittävä osa myös hallinnon tehtävien suorittamiseen. Toiminnanjohtaja toimii työntekijöiden esimiehenä.

Työn aloitus, muut vaatimukset ja hakeminen

Työ alkaa 3.8.2020 tai sopimuksen mukaan jatkuen toistaiseksi. Koeaika on 6 kk.

Odotamme hakijalta edellä kuvattujen ominaisuuksien lisäksi kokemusta järjestötoiminnasta ja henkilöjohtamisesta, soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai työelämässä hankittua kokemusta sekä joustavuutta työajoissa. Valitun tulee esittää lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote.

Luemme eduksi hyvän tuntemuksen taloushallinnosta sekä kokemuksen muutosjohtamisesta ja isännöinnistä.

Tarjoamme monipuolisia tehtäviä nuorekkaassa ja kansainvälisessä työympäristössä palkitsevan nuorisotyön parissa.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen 1.3.2020 mennessä osoitteella rekry@onmky.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat pj. Markku Lukkari, p. 040-7183867, puheenjohtaja@onmky.fi tai toiminnanjohtaja Kari Mettovaara, p. 040-5156615, kari.mettovaara@onmky.fi

Ajankohtaista

YÖKORIKSELLE HANKEKOORDINAATTORI

Oulun NMKY aloittaa valtakunnallisen Yökoris-toiminnan keskeisenä ideana luoda monikulttuuriselle nuorisolle yhteisö, jolla on mielekästä toimintaa ja johon jokainen voi tuntea kuuluvansa. Aktiviteetit rakennetaan matalan kynnyksen liikunnan ja musiikin ympärille....

lue lisää

TOIMINNANJOHTAJAKSI YNNILLE?

Nykyisen toiminnanjohtajan jäädessä loppuvuodesta eläkkeelle, Oulun NMKY etsii innostavaa ja innovatiivista toiminnanjohtajaa, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää yhdistystä yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja jäsenten kanssa. Hakemukset...

lue lisää

Blogi