TOIMINTASTRATEGIA 2016-2020

 

Missio

Oulun NMKY tukee jäsentensä henkistä, hengellistä ja fyysistä kehitystä

Visio

Suunnittelemme ja toteutamme toimintaamme niin, että vuonna 2020

 • Tarjoamme lapsille, nuorille ja aikuisille hyvät puitteet harrastaa
 • Toimimme ajan hengessä kristillisen arvopohjan säilyttäen
 • Toimintaamme on helppo tulla mukaan
 • Olemme tunnettu ja hyvämaineinen yhteistyökumppani

Arvot

Kaikkea Ynnin toimintaa ohjaavat arvot ovat

Kasvatuksellisuus

Ynnin toiminnan periaatteena on tarjota jokaiselle jäsenelle mahdollisuuksia elämänhallintataitojen kehittämiseen omista lähtökohdista. Kasvatuksellista lähtökohtaa tukevat esimerkiksi NMKY-aate, Suomen Partiolaisten kasvatustavoitteisiin sitoutuminen, Sulasolin periaatteiden ja Valon Sinettiseuran kriteerien noudattaminen.

Kestävä kehitys

Kannamme osaltamme sosiaalista vastuuta tukemalla jäsentemme yhteisöllisyyttä. Suosimme toiminnassamme kestäviä kulutusvalintoja ja kiinnitämme huomiota luonnonvarojen säästäväiseen ja harkittuun käyttöön.

Kristillisyys

Ynnin ja ynniläisten toiminta lähtee lähimmäisen rakkaudesta, suvaitsevaisuudesta ja toisen huomioonottamisesta. Kristillisistä lähtökohdista järjestettävä toiminta on ei-tunnuksellista, ekumeenista ja ehkäisee syrjäytymistä.

Toiminnallisuus

Ynnin tarjoamat harrastusmahdollisuudet ovat toimintalähtöisiä ja jäseneksi liitytään monipuolisen toiminnan kautta. Toiminta tukee niin fyysisen, henkisen kuin hengellisenkin kasvun mahdollisuuksia sekä paikallisella, kansallisella että kansainväliselläkin tasolla. Toimintaa ohjaavat Ynnin tukemat motivoituneet ja koulutetut vetäjät.

Yhteenkuuluvuus

Ynnin tapa toimia on yhdessä tekemistä ja toisesta välittämistä. Jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa oman toimintaryhmänsä, oman osastonsa ja koko Ynnin toimintaan ja sitä kautta olla osa NMKY-perhettä sekä paikallisesti, valtakunnallisesti että globaalisti. Ynni tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa ja saada sitä kautta merkitystä elämään.

Strategia

 • Järjestetään laadukasta toimintaa ensisijaisesti lapsille ja nuorille mahdollisuutena elinikäinen ynniläisyys
 • Tuetaan ja koulutetaan vetäjiä ja rohkaistaan nuoria ottamaan vastuullisia tehtäviä
 • Kehitetään yhteistä brändiä sekä suunnitelmallista ja avointa viestintää
 • Kehitetään mittarit ja seurataan säännöllisesti strategian toteutumista
 • Kehitetään yhteisiä toimintoja, tapahtumia ja keskinäistä yhteistyötä
 • Huolehditaan kestävistä yhteyksistä sidosryhmiin
 • Varmistetaan tarkoituksenmukaiset toimintapuitteet ja huolehditaan taloudesta
 • Tarjotaan mahdollisuuksia harrastaa taidoista ja varallisuudesta riippumatta

Hyväksytty ONMKY ry:n syyskokouksessa 26.11.2015

KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSIA YNNILLE

Minulla on ollut pari vuotta tavoitteena aloittaa blogin kirjoittaminen, mutta näihin päiviin saakka siihen ei ole ollut riittävää kipinää. Nyt kipinää ei ole tarvinnut etsiä, pikemminkin sammuttaa. Kuten varmaan monella muullakin suhteellisuuden taju on ollut...

TOIMINTARAJOITTEET JATKUVAT

Suomen hallitus jatkaa 30.3.2020 tekemällään päätöksellä poikkeusoloja 13.5.2020 saakka. Em. johdosta kaikki Oulun NMKY:n toimintaan liittyvät kokoontumiset ovat tauolla vähintään ko. päivään asti.   Lisätietoja: toiminnanjohtaja Kari Mettovaara p....