Liikuntaetsivätoiminta

Oletko sinä tai tunnetko jonkun 16–29-vuotiaan nuoren, joka on jäänyt liikuntatoiminnan ulkopuolelle? Tule mukaan näkemään ja kokemaan, miten liikkeellä voidaan saada aikaan hyvää oloa! Samalla huomaat ja opit, miten luodaan keinoja, joilla liikunnan avulla myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminta- ja työkyky lisääntyvät ja elämänlaatu paranee. 

Liikuntatoiminnan ulkopuolelle jäädään moninaisista syistä. Siihen voivat johtaa yksinäisyys, koulun ja työelämän ulkopuolelle jäänti tai muunlainen syrjäytymisvaara. Liikkumattomuuden taustalla voi olla mm. kavereiden puute, vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan ja sosiaalisten taitojen puute. 

Meillä nuoret saavat yksilöllistä tukea liikkeen lisäämiseen omassa arjessa ja itselle ominaisella tavalla sekä paineettoman harrastusyhteisön muista toimintaan hakeutuneista nuorista. 

Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä liikuntaetsivään:
Oulun NMKY ry
Liikuntaetsivä Iitu Juola | 050 551 6577 | iitu.juola(a)onmky.fi
Instagram @liikkeellahyvaaoloa 

Liikuntaetsivätoiminta mahdollistetaan Suomen NMKY:n liiton koordinoimina hankkeina ja sitä toteutetaan pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa.