Yhdistyksen ohjeet ja säännöt

Oulun NMKY:n osastoja ja toimintaa ohjaavat ja ohjeistavat mm. yhdistyksen viralliset säännöt, yhdistyksen taloussääntö, muut sovitut toimintatavat sekä yhdistystoimintaa koskevat lait ja säännökset. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään MyClub -palvelussa. MyClubin kautta hoidetaan jäsenistön ja harrastajien laskutus sekä jaetaan yhdistyksen tiedotteita. Henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä voi lukea lisää yhdistyksen tietosuojailmoituksesta.

Yhdistyksen taloussääntö

Taloussääntö sisältää ohjeistukset mm. yhdistyksen sisäisestä työnjaosta ja tehtävistä, tulojen ja menojen käsittelystä, kirjanpidon järjestämisestä sekä talkootulojen käsittelystä, matkakustannusten ja kulujen korvaamisesta.

Matkustusohjeet

Yhdistyksen työntekijöille ja toimijoille ohjeistus matkojen suunnitteluun/varaamiseen sekä matkalaskujen tekemiseen.

Yhdistyksen säännöt

Oulun NMKY ry:n toimintaa ohjaavat yhteisön viralliset säännöt.

Viestintäohje

Viestintäohje sisältää hyviä käytäntöjä toimintojen viestintään sekä mm. kriisiviestintäohjeen.

Ympäristöohjelma

Oulun NMKY:n ympäristöohjelman teemat ja tavoitteet.