Sporttiklubi Kadonneen Kunnon Metsästäjät (KKM)

Sporttiklubi Kadonneen Kunnon Metsästäjät (KKM) toimii aktiivisesti yhteistyössä Oulun NMKY ry:n yleisurheiluosaston ja Terwamaraton toimikunnan kanssa.

KKM:n toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen monipuolista kunto- ja terveysliikuntaa, pyrkiä kehittämään jäseniään aktiivisiksi oman fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntonsa parantajiksi ja ylläpitäjiksi jakamalla tätä pyrkimystä tukevaa tietoa sekä järjestämällä kunnonkohentamistilaisuuksia sekä klubikokouksia.

Toiminnan painopisteenä ovat säännölliset yhteislenkit, yhteiset liikunta-aktiviteetit sekä juoksutapahtumiin osallistumiset. Vuosittain järjestämme klubin jäsenille yhteisiä liikunta- ja virkistystapahtumia, maratonmatkoja (mm. vuosittain ulkomaan maratonmatka), hiihtoretkiä/leirejä, pyöräretkiä, melontaa, jne.

Sorttiklubiin kuuluu 18 jäsentä. KKM:n jäsenillä on kymmenien vuosien kokemus maratonjuoksusta sekä maratonmatkailusta. Tätä kokemusta haluamme jakaa myös uusille jäsenillemme. Useimmat jäsenemme ovat taivaltaneet kymmeniä maratoneja ja juoksutapahtumista on kertynyt hienoja muistoja. Osa jäsenistä on menestynyt myös kotimaan ja ulkomaan mestaruuskisoissa. Jotta juoksun iloa voisi nauttia lyhemmilläkin matkoilla, on maratonmatkailu suuntautunut viime vuosina paikkoihin, joissa on myös mahdollisuus juosta lyhyempiäkin matkoja. Sporttiklubi näyttäytyy juoksutapahtumissa yhtenäisissä asusteissa.

Toiminnan rahoittamiseksi jäsenet osallistuvat vuosittain Terwahölkkä- ja maraton tapahtuman järjestelyihin ja muihin erilaisiin talkootapahtumiin. Talkootoiminta tuo merkittävän lisän jäsenmaksuista kertyvään toimintarahoitukseen.

Yhteystiedot
Sporttimestari Jukka Romppainen, +358440700202, jukka.romppainen@nls.fi