NMKY ELI YMCA

 

YMCA Suomessa

Suomessa YMCA/NMKY -paikallisyhdistykset tarjoavat lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastustoimintaa yli 30 paikkakunnalla. Toimintamuotoja ovat muun muassa monipuoliset harrastustoiminnot, kohtaamispaikkatoiminta, etsivä nuorisotyö, katusovittelu ja kiusaamista ehkäisevä työ, palvelut uusille suomalaisille ja nuorten työllisyyden tukeminen.

Suomen YMCA vastaa YMCA:n valtakunnallisista hankkeista, tukee paikallisyhdistysten toimintaa sekä tekee monipuolista yhteistyötä eri kotimaisten sidosryhmien, kumppaneiden ja rahoittajien kanssa. Suomen YMCA:n liitto toimii lisäksi yhteistyötahona Euroopan YMCA:n (YMCA Europe) ja YMCA:n Maailmanliiton (World Alliance of YMCAs) kanssa.

Kansainvälinen YMCA

Ensimmäisen Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen perusti George Williams Lontoossa 1844. NMKY-liikkeen perusajatusta kuvaa tasasivuinen kolmio, jonka mukaan toiminnan tulee kehittää jäseniä niin fyysisesti, hengellisesti kuin henkisestikin. Tällä hetkellä ekumeenista nuorisotyötä tekevä NMKY-liike toimii 135 maassa kaikissa maanosissa. Yhteensä toiminnassa on mukana yli 58 miljoonaa ihmistä. Viime vuosina liike on levinnyt mm. lähes kaikkiin Itä-Euroopan maihin. NMKY:n toimintaa johtaa Maailmanliitto keskuspaikkanaan Geneve. Euroopan NMKY:n päämaja on Prahassa.