Ohjaajia kohtaamispaikkaan (2 kpl)

Oulun NMKY ry hakee kahta ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen nuorten aikuisten kohtaamispaikka -hankkeeseen

Haettavassa työssä käynnistetään uuden kohtaamispaikka -toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen nuorille aikuisille ja alle 35 -vuotiaille. Hankkeen kohderyhmä on yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta kokevat, jotka tarvitsevat yksilölähtöistä ohjausta sekä erityistä tukea esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa. Toiminnan lähtökohtana on nuorten aikuisten osallistaminen ja aktivoiminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Työvälineinä kohtaamispaikassa tullaan käyttämään muun muassa musiikkia ja katukulttuuria erilaisten pien- ja harrastusryhmien sekä nuorten toteuttamien tapahtumien muodossa. Tavoitteena on kohderyhmän arjenhallinnan tukeminen sekä yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen. Suurin osa työajasta on kohtaavaa ohjaustyötä, jonka lisäksi työnkuvaan kuuluu muun muassa hankkeen toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä viestintä ja markkinointi. Työtä toteutetaan pääsääntöisesti arkena, painottuen iltapäivä ja ilta-aikoihin. Myös viikonlopputyö on mahdollista.

Oulun NMKY ry:llä on alkamassa vuoden 2024 alussa uusi kohtaamispaikka -hanke, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Haemme nyt tähän, vuoteen 2026 asti ulottuvaan, hankkeeseen kahta työntekijää (100% ja 50%). Hankkeen työtiimiin kuuluu lisäksi myös hankkeesta vastaava ohjaaja. Työn tukena on myös Oulun NMKY ry:n liikunta- ja nuorisotyön tiimi ja paikallinen yhteistyökumppanien verkosto. Oulun NMKY ry:n avoimessa nuorisotoiminnassa työskennellään vahvasti sosiaalisen vahvistamisen kentällä. Toiminnan arvoihin ja periaatteisiin kuuluu muun muassa suvaitsevaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja osallisuus.
Tehtävään valitessa katsotaan eduksi tehtävään soveltuva koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehdystä työstä. Eduksi katsotaan myös taide-, musiikki- tai luovanilmaisun ohjaamisen osaaminen sekä muu kohderyhmän kanssa työskentelyn mahdollistava erityisosaaminen.

Työnantajana Oulun NMKY ry tarjoaa työntekijälle mahdollisuuksia tarttua uusiin haasteisiin ja oman ammatillisuuden kehittämiseen, monipuolisen työn sekä kattavat työterveyspalvelut sekä liikunta-/ kulttuuriedun. Pienessä ja vuorovaikutuksellisessa työyhteisössämme arvostetaan tiimityötä, avoimuutta, oma-aloitteisuutta sekä työiloa.

Tehtävä 1: kokoaikatyö (100%) ja tehtävä 2: osa-aikatyö (50%). Mainitsethan hakemuksessasi kumpaa tehtävää haet vai haetko molempia. Palkka määräytyy KJTES:n mukaisesti, vaativuusryhmä 4 + kokemus- ja tehtäväkohtainen lisä. Työn aloitusajankohta on sopimuksen mukaan helmi-maaliskuussa 2024. Rekrytointi on ehdollinen lopulliselle positiiviselle hankeavustuspäätökselle. Työsuhde on määräaikainen 31.12.2026 saakka (voi myös kestää pitempään jatkorahoituksesta riippuen). Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja haettavasta työstä antaa Oulun NMKY ry:n liikuntaetsivä Elisa Hinkkala p. 050 386 9254.
Yhteydenotot mieluiten ke 31.1. klo 10-12 tai to 8.2. klo 11-13.

Hakemus + ansioluettelo/CV viimeistään 11.2.2024 mennessä osoitteeseen elisa.hinkkala@onmky.fi